– Du ska itte trø i graset

Kjell Børresen i Hedmark Landbruksrådgiving oppfordrer til å etterleve Skjæraasens ord. Større bevissthet på kjøremønster med minst mulig «tråkking» i enga og åkeren er en forutsetning for å opprettholde jordas potensiale og produksjonsevne. Etablering av faste kjørespor gir minst 20 prosent større utbyttepotensiale.

> Les mer

vårmøte bær

Vårmøtet på bær ble et mindre tilløpsstykke med fulle huse så ikke alle fik plass rundt bordet. Det er dejlig å se en god opslutning til våre arrangementer

> Les mer   > Kommentarer [0]

Forsøk i økologisk potet 2013

I 2013 ble det gjennomført forsøk med ulike sorter til minipotet og med ulike setteavstander i Arielle. Begge forsøk hadde to høstetider. Folva egner seg godt som minipotet og Arielle bør settes på 15-20 cm ved økologisk dyrking avhengig av hvor lang veksttid som er tilgjengelig.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vårmøte frukt

Bra oppslutting om vårmøtet for frukt og bær i NLR Vikens område.

> Les mer   > Kommentarer [0]

P-gjødsling i brokkoli

Bakgrunnen for forsøket er arbeidet med revidering av fosfornormene til grønnsaker. Forsøket er en del av en forsøksserie som startet i 2011. Det er totalt 8 forsøk i serien.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Utnytting av husdyrgjødsla frå storfe

Synnøve Rivedal frå Bioforsk Fureneset har undersøkt utnytting av husdyrgjødsel frå storfe. Ho har gjennomført ei spørreundersøking om lagring og bruk av husdyrgjødsel.

> Les mer

Steinnedlegging i løk

Steinrik jord kan gi utfordringer for både setting og høsting av løken. En steinnedlegger kan gjøre beddet relativt steinfritt i de øvre 5-10 cm. Men kikk på saken under så får du med deg noen tanker og momenter i forbindelse med kjøring av en steinnedlegger.

> Les mer

Grubbing

Det er både ulemper og fordeler med å grubbe. Det første du uansett bør gjøre er å vurdere behovet for dette tiltaket og om du velger å gjøre det, utføre arbeidet i riktig dybde og under laglige forhold.

> Les mer

Satsing på økt storfekjøttproduksjon i Aust-Agder

Norsk Landbruksrådgiving Agder har satt i gang et prosjekt der vi ser på mulighetene for økt storfekjøttproduksjon. Prosjektet er støtta av Fylkesmannen og er i samarbeid med Nortura og Bondelaget. Det er oppretta styringsgruppe der produsent Sven Reiersen i Evje og Hornnes er med sammen med Erik Fløystad fra Aus- Agder Bondelag og representant fra Nortura og Sigbjørn Leidal og Torleiv Roland fra NLR Agder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Løkflue (Delia antiqua) – overvåking og varsling

Løkflue er et problem i løkdyrkinga i visse distrikter i Norge. Gjennom et par år har Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving blant annet med midler gjennom VIPS sett på mulighetene for å finne en effektiv overvåkning, varsling og bekjempelse av skadegjøreren. Erfaringene så langt er samlet i et litteraturstudie ført i pennen av Annette Folkedal Schjøll og Maria Björkman. Her beskrives biologi og livssyklus, faktorer som påvirker løkfluas livssyklus, overvåkingsstrategier og varslingsmodeller.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrseminar til hest, Bjerke 12.mars 2014

Ca 230 stk innen rådgivning, forskning, rådgiving, trenere, lærere og interesserte hestefolk var samlet på Bjerke travbane i anledning "Grovfôrseminar til hest", 12.mars. Bioforsk, Norsk Hestesenter og Norsk Landbruksrådgiving satte søkelys på mange gode temaer ifra ulike hold hos foredragsholderne, som kan lese her. Et svært vellykket seminar med mye bra fagstoff!

> Les mer

Envidor mot midd i veksthus.

På den nye etiketten til Envidor (spirodiklofen) med Reg. nr. 2011.5.14 er bruksområde utvidet til også å gjelde mot spinnmidd og bladmidd i prydplanter i veksthus og mot spinnmidd i jordbær. I følge toleranselistene fra Koppert og Biobest er Envidor er skånsom for snylteveps, men skadelig for rovmidd, rovtege og gallmygg.

> Les mer

Plantevern i frukt og bær 2014

Oppdatert plantevernplan i frukt og bær. Takk til fylkesgartner Torbjørn Takle som har lagt ned mye arbeid med denne planen

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kalkproblematikk

Ph-verdiane i jordprøvar tatt på Haugalandet har vist ein nedadgåande tendens.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Pløy riktig!

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre. Rett pløying gir jamnt såbed, som igjen gjør det lettere med mekanisk radrensing, jamnere sådjup og bedre spiring av alle planter. For grovforprodusenter vil et jamnt såbed redusere faren for at slåmaskina slår ned i jorda. Dermed reduseres faren for sporer i foret betraktelig.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Hvorfor skal vi ha gjødselplan?

Gjødslingsplan er et viktig verktøy på gården for å sikre riktig gjødsling i forhold til behovet for næringsstoffer, kvalitet på avlinga og for å unngå forurensing. Det er også penger å spare.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Effekten av kobberioner i vanningsvann

Kobber har vært brukt mot plantepatogene sopper i århundrer, men da mest som kobbersulfat. I senere tid er kobberioner tatt i bruk og brukes nå for å få bedre røtter spesielt i potteplanter både i Norge og i andre land. Kobberioner er giftig for de fleste plantepatogene organismer, men det er stor forskjell på hvor høy konsentrasjon det må brukes mot de ulike organismene for å få effekt. Behandlingen virker spesielt bra mot arter av Phytophthora. Brita Toppe (da i Planteforsk) var en av forskerne som i sin tid var med å påvise effekt på Phytophthora spp. ved behandling med kobberioner.

> Les mer

Nytt om faresymboler og merking av plantevernmidler

Et nytt regelverk for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier skal være implementert i Norge innen 1. juni 2015. Regelverket omfatter også plantevernmidler som blant annet vil få endringer i helse- og miljøfaremerkingen på etikettene.

> Les mer

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat 2014.

Tomat er utsatt for angrep av spinnmidd og noen ganger også mellus (kvitfly) og bladlus. Med gode rutiner med utsett av nyttedyr både forebyggende og ved angrep, har vi erfart at den biologiske bekjempelsen fungerer godt mot skadedyr i tomat. I helårsproduksjon av tomat med vekstlys er det ekstra viktig og bruke store nok doser med nyttedyr for å lykkes med den biologiske bekjempelsen.

> Les mer

Dyrking av kløver og andre belgvekstar

Dyrking av kløver har mange fordeler. Frå Ievina Sturite sitt innlegg på Særheim 13. mars 2014.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side