Avlingsregistrering i eng

Kva skjer med avlinga når ein berre nyttar nitrogengjødsel i kombinasjon med husdyrgjødsel? Det har gjennom mange år vore fokusert på betre utnytting av husdyrgjødsel til eng.

> Les mer

Praktisk erfaring med bruk av Helgjødsel

Helgjødsel har etter kvart vorte innarbeidd som ei særs aktuell mineralgjødsel til beitegjødsel på Sør- og Vestlandet. I seinare år har ein hatt auka behov for Helgjødsel tilsett både kobolt og kopar.

> Les mer

Norske settepoteter er fri for PCN

Strenge norske regler gjør at Norge fortsatt kan produsere settepoteter. I andre land finst det snart ikke områder uten potetcystenematodar (PCN). Seniorforsker Ricardo Holgado har holdt foredrag om bekjempelse av PCN gjennom 50 år i Norge, både på Bioforskkonferansen (februar 2014) og på EAPR-konferansen (juli 2014).

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt om mineralgjødsel

I vår var det vanskelig å få tak bl.a. fullgjødsel 22-2-12. Gjødseltypen var utsolgt i hele landet og mange måtte kjøpe den gjødsla som fantes på lokalt lager. Gjødsla bør derfor kjøpes i god tid før bruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kvekekamp i stubbåker

Det lir nå så langt at åkeren er treska, slik at det ikkje lengre er aktuelt med kjemisk kvekekamp i gulmoden åker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fornying av eng

Husdyrproduksjon i dag krev mykje og godt grovfôr. For å få til dette må grasmarka vere i god stand. Dvs. ein må fornye enga med jamne mellomrom.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nydyrking er søknadspliktig

Viss du bestemmer deg for å nydyrke noko areal, må du derfor søkje kommunen om godkjenning. Dette er heimla i forskrift om nydyrking. Med nydyrking meinast det fulldyrking eller overflatedyrking av jord.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Westerwoldsk raigras

«Barspektra» raigras ble i 2014 erstattet med andre sorter. I Midtdalen er sortene Loland og Pollanum solgt av Felleskjøpet. Strand solgte sortene Bartigra og Swala. Svala er en ny svensk sort. Tidligere har vi hørt at forskjellene mellom raigrassorter er små. Er dette er sant?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Få oversikt over fôrlageret ditt

Fôråret 2014 ser ut til å bli bedre enn i 2013, og behovet for å kjøpe inn grovfôr blir kanskje mindre. Etter at alt grovfôret har kommet i hus, bør en lage seg ei oversikt over antall rundballer, antall kubikk silo eller hvor mye høy en har.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Skal du dyrke ny jord?

På 70- og 80-tallet ble det dyrket jord som ikke skulle vært dyrket. Dyrkinga koster mye både i form av arbeid og kroner. Velg derfor ut areal som vil gi best forrentning.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kvalitetsfeil i potet dyrket i 2012

Det er store utfordringer i norsk potetproduksjon. Arealene reduseres og salget av konsumpoteter har sterk konkurranse fra import. Men her er fremdeles muligheter for fortsatt dyrking av poteter til industri og konsum. Med de riktige tiltakene vil dyktige produsenter fortsatt kunne forbedre sin produksjon og få et godt utbytte av potetdyrkinga.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kule- og ranke lagring av gulrot

For noen få produsenter kan det være aktuellt å kule- ranke lagre gulrot fra noen uker til 2-3 måneder. Men uansett bør en tenke på noen punkter slik at svinnet blir begrenset så mye som mulig.

> Les mer

Leucocoprinus birnbaumii - ny soppsykdom

Den gule soppen Leucocoprinus birnbaumii har i den senere tid opptrådt som skadegjører i produksjon av sukkulenter og grønnplanter blant annet i Nederland.

> Les mer

Spinnmidd i julestjerne

Spinnmidd i julestjerne er ikke noe vanlig problem, men av og til oppdages det angrep også der. Det er stort sett ikke noe problem å bli kvitt midden kjemisk om den oppdages i tide. Men på julestjerner er symptomene ofte litt diffuse i starten og midden sitter gjemt under bladene. I tillegg håndteres plantene lite i perioden fra kortdag til salg og plantetettheten er høy. Angrepet kan derfor utvikle seg en del før det oppdages. De to siste årene har vi sett midd i julestjerner, så vær obs på symptomer, for angrepne planter har ofte ikke salgskvalitet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grunnleggende om integrert plantevern

Norsk Landbruksrådgiving driver aktivt med rådgivning om integrert plantevern til veksthusprodusentene. I denne videoen forteller rådgiver Annichen Smith Eriksen om fordelene med å bruke integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer, hvorfor og hvordan metoden brukes. Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no

> Les mer

Integrert plantevern i potteplanter

Hos Aarbakke gartneri har de har de brukt integrert plantevern mot skadedyr i potteplanter i mer enn 15 år. I denne videoen viser Marena Aarbakke hvor enkelt det er å bruke integrert plantevern mot skadedyr. Hun forteller hvorfor og hvordan de bruker snylteveps mot bladlus og rovmidd mot trips. Kvaliteten på snylteveps og rovmidd sjekkes med lupe før de settes ut. Snyltevepsen drysses ut på bladene og rovmidden blåses utover plantene ved hjelp av en maskin (mini-Airbug). Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no

> Les mer

Biologisk bekjempelse av spinnmidd i tomat

Hos Grete og Trond Horpestad gartneri bruker de biologisk bekjempelse mot skadedyr i tomat. I denne videoen forteller Grete Horpestad om hvorfor de bruker biologisk bekjempelse. Iryna Hasyuk viser hvor enkelt det er å bruke rovmidd mot spinnmidd. Planter med angrep av spinnmidd merkes og registreres. Kvaliteten på rovmidden sjekkes før den strøs ut i toppen av tomatplantene som er angrepet av spinnmidd. Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no

> Les mer

Biologisk bekjempelse av spinnmidd i tomat

Hos Grete og Trond Horpestad gartneri bruker de biologisk bekjempelse mot skadedyr i tomat. I denne videoen forteller Grete Horpestad om hvorfor de bruker biologisk bekjempelse. Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no Se video her Iryna Hasyuk viser hvor enkelt det er å bruke rovmidd mot spinnmidd. Planter med angrep av spinnmidd merkes og registreres. Kvaliteten på rovmidden sjekkes før den strøs ut i toppen av tomatplantene som er angrepet av spinnmidd.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side