Kule- og ranke lagring av gulrot

For noen få produsenter kan det være aktuellt å kule- ranke lagre gulrot fra noen uker til 2-3 måneder. Men uansett bør en tenke på noen punkter slik at svinnet blir begrenset så mye som mulig.

> Les mer

Leucocoprinus birnbaumii - ny soppsykdom

Den gule soppen Leucocoprinus birnbaumii har i den senere tid opptrådt som skadegjører i produksjon av sukkulenter og grønnplanter blant annet i Nederland.

> Les mer

Spinnmidd i julestjerne

Spinnmidd i julestjerne er ikke noe vanlig problem, men av og til oppdages det angrep også der. Det er stort sett ikke noe problem å bli kvitt midden kjemisk om den oppdages i tide. Men på julestjerner er symptomene ofte litt diffuse i starten og midden sitter gjemt under bladene. I tillegg håndteres plantene lite i perioden fra kortdag til salg og plantetettheten er høy. Angrepet kan derfor utvikle seg en del før det oppdages. De to siste årene har vi sett midd i julestjerner, så vær obs på symptomer, for angrepne planter har ofte ikke salgskvalitet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grunnleggende om integrert plantevern

Norsk Landbruksrådgiving driver aktivt med rådgivning om integrert plantevern til veksthusprodusentene. I denne videoen forteller rådgiver Annichen Smith Eriksen om fordelene med å bruke integrert plantevern mot skadedyr i veksthuskulturer, hvorfor og hvordan metoden brukes. Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no

> Les mer

Integrert plantevern i potteplanter

Hos Aarbakke gartneri har de har de brukt integrert plantevern mot skadedyr i potteplanter i mer enn 15 år. I denne videoen viser Marena Aarbakke hvor enkelt det er å bruke integrert plantevern mot skadedyr. Hun forteller hvorfor og hvordan de bruker snylteveps mot bladlus og rovmidd mot trips. Kvaliteten på snylteveps og rovmidd sjekkes med lupe før de settes ut. Snyltevepsen drysses ut på bladene og rovmidden blåses utover plantene ved hjelp av en maskin (mini-Airbug). Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no

> Les mer

Biologisk bekjempelse av spinnmidd i tomat

Hos Grete og Trond Horpestad gartneri bruker de biologisk bekjempelse mot skadedyr i tomat. I denne videoen forteller Grete Horpestad om hvorfor de bruker biologisk bekjempelse. Iryna Hasyuk viser hvor enkelt det er å bruke rovmidd mot spinnmidd. Planter med angrep av spinnmidd merkes og registreres. Kvaliteten på rovmidden sjekkes før den strøs ut i toppen av tomatplantene som er angrepet av spinnmidd. Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no

> Les mer

Biologisk bekjempelse av spinnmidd i tomat

Hos Grete og Trond Horpestad gartneri bruker de biologisk bekjempelse mot skadedyr i tomat. I denne videoen forteller Grete Horpestad om hvorfor de bruker biologisk bekjempelse. Videoen er produsert av Olav K. Sjøholt, OKweb – olav@myrane.no Se video her Iryna Hasyuk viser hvor enkelt det er å bruke rovmidd mot spinnmidd. Planter med angrep av spinnmidd merkes og registreres. Kvaliteten på rovmidden sjekkes før den strøs ut i toppen av tomatplantene som er angrepet av spinnmidd.

> Les mer

Høstens Trend – Simple Details

Høstens plantetrend, Simple Details, bygger opp rundt den spirende optimismen med små, dristige drypp av forandring, fornyelse og vekst i form av planter og spennende plantearrangement

> Les mer

Fullgjødsel eller NPK?

Bør en velge fullgjødsel eller NPK-gjødsel? Spørsmålet dukker stadig opp.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kjølmark som skadegjører i potet og gulrot

Kjølmark er et økende problem nasjonalt og internasjonalt. For enkelte produsenter er kjølmark en betydelig skadegjører. Pr i dag finnes ingen effektive tiltak mot kjølmark. I forprosjektet regulering av kjølmark i potet og gulrot fant vi fram til aktuelle metoder som bør prøves ut i Norge.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Delt gjødsling kombinert med ulik periode for fresing i trerekka i eit økologisk eplefelt

I eit økologisk eplefelt er det undersøkt effekt av vårgjødsling samanlikna med vår- og haustgjødsling, kombinert med ulik periode for fresing i trerekka.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbærsesongen 2014

Det årlige oppsummeringsmøtet for jordbærprodusentene ble holdt på Apelsvoll hos Bioforsk mandag 29. september

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mekanisk ugraskontroll og plantetilgjengeleg nitrogen i fruktdyrking

Det er utvikla gode maskiner som kan halda ope jord langs trerekkjene og mellom trea i rekkjene. Røynsler viser at dette kan vera positivt for jordkulturen og frigjevinga av nitrogen. Utstyret er utvikla for druedyrking, og har vore særleg aktuelt i økologisk dyrking. Men mekanisk ugraskamp har sideverknader som vil vera positive også i konvensjonell fruktdyrking.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Integrert bekjempelse av brunskogsnegl

Bioforsk og Universitet i Bergen har fullført et prosjekt med integrert bekjempelse av brunskogsnegl i jordbruket. Hovedmålet i prosjektet er definert til å utvikle elementer i en integrert pest bekjempelse av brunskogsnegl i plantekulturer som jordbær, grønnsaker og gras.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfor til salgs

Har du for lite fôr til vinteren? Her finner du grovfôr til salgs.

> Les mer

Glyfosat med malekost

Brukte ca 1 dl Roundup på 200 problemugrass

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sneglebekjemping

Brunskogsneglen er en utfordring i mange frilandskulturer. I oppslaget under "Sneglebekjemping" er det tatt med noen forhold en skal tenke på mht bekjemping av både Nettkjøsnegl (tidligere Åkersnegl) og Brunskogsnegl.

> Les mer

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014. Dette vil særleg skjerpa kravet til handtering og lagring av til dømes Ammoniumnitrat 34 %.

> Les mer

Skjøtselplanar for naturtypane slåtteeng og kystlynghei

Økonomiske verkemiddel er innført for å ta vare på artsrike gamle slåttemarker og verdfulle kystlyngheier i landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Feller for sau - ei god hjelp i sauesankinga

I Oppdalsfjella har det vore brukt feller i samband med sauesankinga ein del år. Dette har vore så vellykka at fleire og fleire har bygd seg feller i samband med sankeanlegg og setre. Vi har vore i kontakt med fleire gardbrukarar som har fortalt om sine erfaringar med slike feller og alle er samstemte om at dette er til svert god hjelp.

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side