Kan vi stole på målinger med pH-strips? .

På nettstedet miljolare.no vises det til en rapport fra NIVA der det advares mot å stole på pH-strips ved måling av pH. Det er spesielt når pH er høy at målingene blir veldig feil. Målingene med strips gav i denne testen generelt for lave verdier.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Integrert plantevern i julestjerne 2014

Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus, trips, jordboene sopp og gråskimmel. Det er derfor viktig med forebyggende tiltak mot skadedyr og sopp for å unngå svinn og å kunne produsere julestjerner med god kvalitet.

> Les mer

Grovfôr til salgs

Nå kan medlemmer i NLR ST melde inn grovfôr til salgs og få lagt ut på vår hjemmeside.

> Les mer

Forsøk med mykorrhiza

Generelt finner vi lite sopp i landbruksjord drevet på moderne vis. I økologisk landbruk må vi strekke oss etter ny kunnskap og ny praksis for å komme videre mot bærekraftige og fruktbare metoder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2014/2015

November 2014/januar 2015 skal NLR Rogaland arrangera fleire kurs på Bryne, eitt på Finnøy og eitt i Strand for autorisasjon plantevern. NLR Veksthus arrangerer på Jæren for veksthus.

> Les mer

Mørke snittflater i kålrot

Norsk kålrot kan skjemmes av mørke flekker i snittflaten. Problemet er størst i plastpakket kålrot, hvor flekker og misfarging kan komme til syne 8-10 dager etter pakking

> Les mer   > Kommentarer [0]

Overvintring av gras

Planter som er godt herda om høsten, beholder det meste av sin opparbeida frosttoleranse gjennom vinteren. God herding får vi med lave temperaturer om høsten, noe som fører til vekststans.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sopp i gulrot (og pastinakk)

Det er relativt varmt og fuktig nå i perioder av døgnet og infeksjonsfaren for bladsjukdommer har vært tilstede. Det betyr at en skal ta på alvor forebyggende behandling mot bladsjukdommer i gulrota nå! (I tillegg til lagersjukdommene.) Og vi minner derfor om følgende:

> Les mer

Priser og vilkår for levering av korn sesongen 2014/2015

Kornkjøperne har sendt ut sine priser og vilkår for mottak av korn for sesongen 2014 - 2015.

> Les mer

Gjør treskeren klar for ny sesong

Maskinteknisk melding nr 3/2014 tar for seg klargjøring av treskeren.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Få godt korn og god halm til fyringsformål

Korn til fyring er ikke bare korn. Det samme gjelder for halm, hvor erfaringen er at den halmen som er egnet som fôr også er egnet til fyring. Har du muligheten til selv å velge kvaliteten på fyringshalmen, kommer det her noen gode, kortfattede råd.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Senk risikoen for brann

Høsting under tørre og varme forhold gir økt risiko for brann. Selv om høsten er en travel periode, lønner det seg å ta forholdsregler mot brann, samt å ha godt slukkerutstyr til rådighet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plantevern ved økologisk dyrking av grønnsaker

Dyrking av økologiske frilandsgrønnsaker krever et aktivt plantevern, bygd på forebyggende tiltak. Vekstskifte, god agronomi og godt reinhold er viktig – og rett tiltak til rett tid er helt nødvendig!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Stor førsteslått og godt vårbeite -moglegheiter og utfordringar i høve til gjødsling og ugraskamp-

Det er meldt til oss at det er store avlingar på førsteslåtten, sjølv om det vart slege ekstremt tidleg. Dette gjev oss både moglegheiter og utfordringar i høve til gjødslingsmengde og tidspunkt, og ugraskamp.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sommerens plantetrend: Light Bloom

Lys, luft og letthet er kjennetegnet på sommerens plantetrend, Light Bloom. Med blomster og lette, transparente materialer skyver den nye trenden tyngre tanker og krisestemning i bakgrunnen og gir plass til nytenking i Skandinavia!

> Les mer

Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter i veksthus 2014

Krydderurter er spesielt utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for utsett av nyttedyr både forebyggende og ved angrep, har vi erfart at den biologiske bekjempelsen fungerer godt mot skadedyr i krydderurter. For å få god effekt, er det viktig å ha mange nok nyttedyr, men ikke mer enn nødvendig på grunn av kostnaden.

> Les mer

Larveagrep på raps

Sommerfugllarver angriper no raps og andre korsblomstra vekster. Gå derfor ut i rapsåkeren og kortroller denne. har du mye hull på bladene så sjå etter på undersida av bladene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

KVALITETSUTVIKLING PÅ HØSTBEITE

Etter to år med registreringar av høstbeite er vi positivt overraska over kor godt beitegraset held seg utover høsten, i alle høve viss det ikkje vert frost. Dyra bør få rikeleg med beitegras, og bør flyttast før dei har ete alt for kort. Beite gjev bra nok kvalitet til mjølkekyr utover hausten om det er nok gras og ikkje vert beita for kort. Dette viser også det ein har sett i samband med lammeproduksjon at at høstbeite er verdifult, sjøl utover høsten.

> Les mer

Vann og vanning

Det er tørre tider og rådgiver Ingrid Myrstad har skrevet om vann og vanning til potet, gulrot og jordbær.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Solhjemslia - et unikt kulturlandskap

Solhjemslia har på grunn av aktiv beiting med sau vår og høst gjort at kulturlandskapet er unikt. Her kan du finne mange ulike typer planter, insekter m.m.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side