Fresing, harving og pløying mot høymole

Fresing, harving, og pløying er oppskrifta i Hogganvik Landsby for å ta knekken på alle gamle høymoleplanter i grasproduksjonen. Høgt beitepress, beitepussing og luking er med å halde god kontroll på nye høymolefrø.

> Les mer

Kjedegraver

Etter kvart har det kome fleire typar og med forskjellig storleik på kjedegravarar. Det kan variere frå små sjølvgåande på belte for kabelgraving til store maskinar som er montert å beltetraktor chassis.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Attlegg med direktesåing om hausten

Brakking etter andre slått har gitt vellukka grasattlegg med direktesåing i slutten av august.

> Les mer

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2014/2015

November 2014/januar 2015 skal NLR Rogaland arrangera fleire kurs på Bryne, eitt på Finnøy og eitt i Strand for autorisasjon plantevern. NLR Veksthus arrangerer på Jæren for veksthus.

> Les mer

Roting av stiklinger og etablering av småplanter

Rask produksjonstid, god bryting og god kvalitet på plantene avhenger av effektiv og god roting. Forholdet mellom luft og vann i potta er en av de viktigste faktorene som påvirker roting.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjødsling til julestjerne – ny resept uten ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat ble tidligere brukt for å gi ekstra nitrogen til julestjerne i starten av kulturen. Denne gjødselen er ikke lenger i handelen, og det er behov for en ny sammensetning av næringsløsningen til julestjerne.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde.

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlings- og kvalitetsprognoser i potet 2014

Ferske tall for avlings- og kvalitetsprognosen for 2014 viser 22 % høyere potetavling sammenliknet med 2013, og tilsier dermed at vinterforsyninga er sikret. Dette er en forventning om 10 % høyere avlinger enn gjennomsnittet for årene 2002-2013. Prøvegravingene ble utført i uke 35.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Slåttestrategi

Dette året gav ein tidleg vår tidleg slåttestart. I våre bygder byrja timoteien å skyte like før 1. juni. Normalt vil eit to-slåtts regime vera det som passar best i vårt klima. I år kan den tidlege slåttestarten føra til at mange vil slå tre gonger. Tidlegare erfaringar har vist at tre slåttar på eng dominert av timotei, vil redusera avlinga komande år. Eng dominert av timotei bør/må få fred frå ca 10. september. Gamal eng, der timoteien er borte, og eng dominert av raigras kan med fordel haustast siste gang fram til ca 25. september. Spørsmålet vi her vi ynskjer å stilla; kva er rett slåttestrategi med den dyreflokken du har og det grovfôrarealet din gard består av?

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kan vi stole på målinger med pH-strips?

På nettstedet miljolare.no vises det til en rapport fra NIVA der det advares mot å stole på pH-strips ved måling av pH. Det er spesielt når pH er høy at målingene blir veldig feil. Målingene med strips gav i denne testen generelt for lave verdier.

> Les mer

Integrert plantevern i julestjerne 2014

Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus, trips, jordboene sopp og gråskimmel. Det er derfor viktig med forebyggende tiltak mot skadedyr og sopp for å unngå svinn og å kunne produsere julestjerner med god kvalitet.

> Les mer

Grovfôr til salgs

Nå kan medlemmer i NLR ST melde inn grovfôr til salgs og få lagt ut på vår hjemmeside. Her finner du også oversikt over grovfôr som er til salgs.

> Les mer

Forsøk med mykorrhiza

Generelt finner vi lite sopp i landbruksjord drevet på moderne vis. I økologisk landbruk må vi strekke oss etter ny kunnskap og ny praksis for å komme videre mot bærekraftige og fruktbare metoder.

> Les mer

Mørke snittflater i kålrot

Norsk kålrot kan skjemmes av mørke flekker i snittflaten. Problemet er størst i plastpakket kålrot, hvor flekker og misfarging kan komme til syne 8-10 dager etter pakking

> Les mer

Overvintring av gras

Planter som er godt herda om høsten, beholder det meste av sin opparbeida frosttoleranse gjennom vinteren. God herding får vi med lave temperaturer om høsten, noe som fører til vekststans.

> Les mer

Sopp i gulrot og pastinakk

Det er relativt varmt og fuktig nå i perioder av døgnet og infeksjonsfaren for bladsjukdommer har vært tilstede. Det betyr at en skal ta på alvor forebyggende behandling mot bladsjukdommer i gulrota nå! (I tillegg til lagersjukdommene.) Og vi minner derfor om følgende:

> Les mer

Få godt korn og god halm til fyringsformål

Korn til fyring er ikke bare korn. Det samme gjelder for halm, hvor erfaringen er at den halmen som er egnet som fôr også er egnet til fyring. Har du muligheten til selv å velge kvaliteten på fyringshalmen, kommer det her noen gode, kortfattede råd.

> Les mer

Senk risikoen for brann

Høsting under tørre og varme forhold gir økt risiko for brann. Selv om høsten er en travel periode, lønner det seg å ta forholdsregler mot brann, samt å ha godt slukkerutstyr til rådighet.

> Les mer

Plantevern ved økologisk dyrking av grønnsaker

Dyrking av økologiske frilandsgrønnsaker krever et aktivt plantevern, bygd på forebyggende tiltak. Vekstskifte, god agronomi og godt reinhold er viktig – og rett tiltak til rett tid er helt nødvendig!

> Les mer

Sommerens plantetrend: Light Bloom

Lys, luft og letthet er kjennetegnet på sommerens plantetrend, Light Bloom. Med blomster og lette, transparente materialer skyver den nye trenden tyngre tanker og krisestemning i bakgrunnen og gir plass til nytenking i Skandinavia!

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side