Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1. januar
2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving

> Les mer

 

På grunn av serveromlegging mangler i dag en del saker på lr.no. Disse kommer på plass i løpet av kort tid.

Siste nytt

Ny fagkoordinator i økonomi

Gudbrand Teigen (48) begynte 18. august som fagkoordinator i økonomi hos Norsk Landbruksrådgiving i Ås. Han kom fra stillingen som kundeansvarlig innen blant annet landbruk ved Innovasjon Norges regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold. Framover skal han jobbe tett med Norsk Landbruksrådgivings økonomirådgivere i hele landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grønnsaksrådgiverne på fagtur til Sveits

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving var på fagtur til Sveits i begynnelsen av juli. På fagturen besøkte grønnsaksrådgiverne rådgivertjenestene i 2 av de 26 kantonene, konvensjonelle og økologiske grønnsaksprodusenter, lokalt grønnsaksmarked og Migros (den ene en av de to store mottakskjedene). Varsling og skadeterskler ble diskutert med veiledningstjenesten.

> Les mer

Godt samarbeid om rådgiving i økologisk grønsakproduksjon

Føregangsfylka for økologisk produksjon har fått landsdekkande rollar dette året. Det har medført enno betre samarbeid med rådgivingseiningar i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Fleire grønsakprodusentar har fått møta rådgivar og prosjektleiar Thomas Holz som er engasjert i Føregangsfylke for økologisk grønt. Sist ute var Midt-Norge.

> Les mer

Nå kommer ny videreutdanning for gartner og grøntbransjen

Nå har du sjansen dersom du vil utdanne deg innen driftsledelse i gartner og grøntbransjen. Til høsten starter en helt ny videreutdanning innen yrket, og du har mulighet til å bli med.

> Les mer

Norske blomster snart på vei til et matfat nær deg

Det er ikke mat alt som blomstrer, men det kan det snart bli gjort noe med. NLR Veksthus og Norsk Landbruksrådgiving Viken samarbeider nå om et pilotprosjekt for å få norske spiselige planter og blomster ut til restauranter og matbutikker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mattilsynet varslar innstramming av parallellproduksjon

– Vi hadde aldri starta opp med økologisk produksjon om vi ikkje hadde ryggdekking med det konvensjonelle, fortalte Jens Edvard Kase. Saman med Per Boe Guren og Stig Gammelsrød orienterte han om korleis dei i fellesskap driv parallellproduksjon av mellom anna gulrøter då Norsk Landbruksrådgiving hadde kalla saman til møte om konsekvensar av strengare praktisering av regelverket for parallellproduksjon frå 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vellykket markdag på Blæstad

Med i underkant av 100 engasjerte deltakere, i tillegg til optimistiske utstillere, gode foredrag og flott vær ble markdagen på Blæstad en bra fagdag. Foredragene er gjengitt her.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Løkrådgivere fra Skandinavia samlet i Skåne

Det var i år Hushållningssällskapet i Sverige sin tur til å arrangere en samling for løkrådgivere i Skandinavia. Treffet fant sted 5. juni hos Växa Produkter i Skåne. 12 rådgivere fra Sverige, Danmark og Norge deltok. Dette var den tredje samlingen for løkrådgivergruppa.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Det er nå gjennomført en forsøksserie med ulik fosforgjødsling i grønnsakskulturene kålrot, isbergsalat og brokkoli, totalt 19 forsøk. Serien gir grunnlag for å redusere anbefalingene for fosforgj...

> Les mer

Hvilke muligheter har vi til biologisk bekjempelse i frilandsgrønnsaker? Dette emnet ble tatt opp på en temadag i regi av GartneriRådgivningen i Danmark i januar 2014.

> Les mer

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking. I stedet prøves aktuelle markedssorter og interessant nytt sortsmateriale i veiledningsforsøk under økologiske vekstbetingel...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

NLR Hordaland køyrer nytt kurs i Strategisk Nærings- og Produksjonsutvikling i Sunnhordland hausten 2014. Har du planar om å utvida eksisterande produksjon eller starta noko nytt på garden din, må ...

> Les mer

Det har vært en periode nå, med mye nedbør, og enkelte åkre har begynt å gulne. Dersom åkeren ikke har kommet for langt kan det være aktuelt med tilleggsgjødsling.

> Les mer

Markvandring i Uskedalen

> Les mer