Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1. januar
2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving

> Les mer

 

Siste nytt

Salatrådgivere fra Skandinavia samlet i Skåne

Salatrådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving deltok i september på samling med kolleger fra Sverige og Danmark arrangert av Hushållningssällskapet i Skåne. Hensikten med samlingen var å utveksle erfaringer rundt rådgiving i salat og diskutere utfordringer i salatproduksjonen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsundersøkelse i gulrot høsten 2014

Tidligere i september gjennomførte styringsgruppa for gulrot i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) avlingsundersøkelser i gulrot. Omtrent 65 ulike gulrotfelt ble besøkt i distriktene Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark og Solør, Nord- og Sør-Trøndelag og Smøla.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bioforsk-konferansen 2015 fokuserer på forskningens samfunnsbidrag

Planleggingen av Bioforsk-konferansen 2015 er i full gang. Den arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4. - 5. februar. Arrangørene ønsker å vise hva landbruks- og miljøforskningen betyr for samfunnet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Samarbeid for bedre HMS-status i landbruket

Hele landbruket går nå sammen i en felles innsats for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal bli et mer sentralt tema i kvalitetsarbeidet i landbruket. Under avslutningsarrangementet for kampanjen Trygghet og helse i landbruket undertegnet Norsk Landbruksrådgiving en samarbeidsavtale med sju av landbrukets største varemottakere og leverandører.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ti prosent mer poteter

2014 kan gå inn i historiebøkene som et godt potetår. Årets prøvegravinger gir grunn til å forvente 22 prosent større potetavlinger enn i fjor, og ti prosent mer enn gjennomsnittet for de siste ti år, 2002-2013.

> Les mer

Ny fagkoordinator i økonomi

Gudbrand Teigen (48) begynte 18. august som fagkoordinator i økonomi hos Norsk Landbruksrådgiving i Ås. Han kom fra stillingen som kundeansvarlig innen blant annet landbruk ved Innovasjon Norges regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold. Framover skal han jobbe tett med Norsk Landbruksrådgivings økonomirådgivere i hele landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsundersøkelse i løk 2014

Avlingsundersøkelsen i løk ble gjennomført i de viktigste løkdistriktene fra 7. til 11. august. Undersøkelsen viser at løkavlingene ligger på omtrent samme nivå som i 2013. Det ble foretatt avlingsregistreringer i Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og Nord-Trøndelag.

> Les mer

Nyttige verktøy samlet på nettet

Bioforsk har samlet en rekke nettbaserte tjenester for landbruket på ei nettside. Plantevernguiden, gjødslingshåndbok, Landbruksmeteorologisk tjeneste og Varsling innen planteskadegjørere (VIPS) er blant det du finner av nyttige hjelpemidler for vekstsesongen

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Bioforsk og Universitet i Bergen har fullført et prosjekt med integrert bekjempelse av brunskogsnegl i jordbruket. Hovedmålet i prosjektet er definert til å utvikle elementer i en integrert pest be...

> Les mer

Ferske tall for avlings- og kvalitetsprognosen for 2014 viser 22 % høyere potetavling sammenliknet med 2013, og tilsier dermed at vinterforsyninga er sikret. Dette er en forventning om 10 % høyere ...

> Les mer

Norsk kålrot kan skjemmes av mørke flekker i snittflaten. Problemet er størst i plastpakket kålrot, hvor flekker og misfarging kan komme til syne 8-10 dager etter pakking

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

I høst kan det bli nødvendig å bekjempe vånd i enkelte frukt- og bærfelt. Her finner du informasjon om vånd og tiltak som kan ha god effekt.

> Les mer

Det blir nytt maskinkurs i Ørsta 30. oktober - 2. november 2014. Påmelding snarast råd.

> Les mer

Langt gras om hausten er sjeldan noko problem!

> Les mer