Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1. januar
2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving

> Les mer

Siste nytt

Bioforsk-konferansen 2015 fokuserer på forskningens samfunnsbidrag

Planleggingen av Bioforsk-konferansen 2015 er i full gang. Den arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4. - 5. februar. Arrangørene ønsker å vise hva landbruks- og miljøforskningen betyr for samfunnet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Møt oss på Dyrsku’n

Norsk Landbruksrådgiving deltar med stand på Dyrsku’n 2014 i Seljord, 12. - 14. september. Du treffer oss i Husdyrhallen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Samarbeid for bedre HMS-status i landbruket

Hele landbruket går nå sammen i en felles innsats for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal bli et mer sentralt tema i kvalitetsarbeidet i landbruket. Under avslutningsarrangementet for kampanjen Trygghet og helse i landbruket undertegnet Norsk Landbruksrådgiving en samarbeidsavtale med sju av landbrukets største varemottakere og leverandører.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ti prosent mer poteter

2014 kan gå inn i historiebøkene som et godt potetår. Årets prøvegravinger gir grunn til å forvente 22 prosent større potetavlinger enn i fjor, og ti prosent mer enn gjennomsnittet for de siste ti år, 2002-2013.

> Les mer

Avslutningsarrangement for kampanjen Trygghet og helse i landbruket

I kampanjen Trygghet og helse i landbruket er det de siste to årene arrangert 550 sikkerhetsmarkdager over hele landet. Målet har vært økt oppmerksomhet om helse og sikkerhet på gården. 4. september avsluttes kampanjen i sin nåværende form. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er blant de som holder innlegg på avslutningsarrangementet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny møteplass for grøntnæringen

Høstens nye storsatsing er en oppfølger til de tradisjonelle Gartnerdagene på Gjennestad. GRØNN Møteplass blir det naturlige samlingspunktet for det private og offentlige i vår grønne næring! Benytt anledningen til å treffe bransjefolk, knytte kontakter, oppdatere deg og gjøre avtaler!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny fagkoordinator i økonomi

Gudbrand Teigen (48) begynte 18. august som fagkoordinator i økonomi hos Norsk Landbruksrådgiving i Ås. Han kom fra stillingen som kundeansvarlig innen blant annet landbruk ved Innovasjon Norges regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold. Framover skal han jobbe tett med Norsk Landbruksrådgivings økonomirådgivere i hele landet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsundersøkelse i løk 2014

Avlingsundersøkelsen i løk ble gjennomført i de viktigste løkdistriktene fra 7. til 11. august. Undersøkelsen viser at løkavlingene ligger på omtrent samme nivå som i 2013. Det ble foretatt avlingsregistreringer i Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og Nord-Trøndelag.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Ferske tall for avlings- og kvalitetsprognosen for 2014 viser 22 % høyere potetavling sammenliknet med 2013, og tilsier dermed at vinterforsyninga er sikret. Dette er en forventning om 10 % høyere ...

> Les mer

Norsk kålrot kan skjemmes av mørke flekker i snittflaten. Problemet er størst i plastpakket kålrot, hvor flekker og misfarging kan komme til syne 8-10 dager etter pakking

> Les mer

Dyrking av økologiske frilandsgrønnsaker krever et aktivt plantevern, bygd på forebyggende tiltak. Vekstskifte, god agronomi og godt reinhold er viktig – og rett tiltak til rett tid er helt nødvendig!

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Vil du: -øke avlingsnivået? - utnytte husdyrgjødsla bedre? - utnytte beitene mer? - ha bedre lønnsomhet i grovfôrproduksjonen? - ha bedre kontroll med fôringa? Kan du svare ja på ett eller flere av...

> Les mer

Nå starter vi opp et kurs for damer i landbruket, med litt praksis i traktorkjøring. Mandag 29.september startes traktorene opp, og det er tid for litt praktisk bruk!

> Les mer

Felleskjøpet Agri vil saman med Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane gjennomføre ein demonstrasjon av ulike reiskap til jordarbeiding hjå Snønipa Samdrift i Breim. Demonstrasjonen vil starte k...

> Les mer