Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1. januar
2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving

> Les mer

Siste nytt

Regelverket for økologisk landbruk under lupen

En felles forståelse av regelverket for økologisk landbruk gir grunnlag for god samhandling mellom rådgivere og revisorer. Derfor arrangerer Norsk Landbruksrådgiving årlige kontaktmøter med Debio der regelverket står på dagsordenen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Velkommen til Hålogalandssamlinga i Harstad 14. og 15. november

Dette er dagene for faglig påfyll og sosialt samvær. Programmet fredag retter seg mot hele landbruksmiljøet, med temaet «Den nordnorske bonden i et nytt politisk landskap». Lørdag blir det foredrag innenfor ulike fagområder: eierskifte, geit, sau, gris, grovfôr og «Ta sjansen!»

> Les mer

Faglig oppdatering viktig for god rådgiving

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer Kursuka 2014 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 13. november. Rådgivere fra hele landet får her muligheter for faglig påfyll og oppdatering. Totalt er det 350 påmeldte til den årlige samlingen for alle i hele organisasjonen. Her finner du oppdatert program.

> Les mer

Samarbeid for bedre HMS-rådgiving i Nord-Norge

Åtte HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving HMS står klare for innsats for bøndene i Nord-Norge i samarbeid med de andre rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving. Målet er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i landsdelen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Innspurt for Avlingskampen 2014

Dei fleste kandidatane har slått tre gonger, med stor avling i førsteslått og meir variable avlinger i andre og tredje slått på grunn av tørke. No skal rundballane vegast og det vert teke kvalitetsanalysar. Oppnådd energiavling (FEm/daa), proteinavling (kg/daa) og mineralsamansetning er viktige kriterie for juryen, som skal kåre vinnaren av Avlingskampen 2014.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sikter mot økt konkurransekraft med brukerstyrt forskningsprosjekt

Norsk Landbruksrådgiving satser på økt matproduksjon gjennom mer brukerstyrt forskning. Denne uken startet prosjektleder Harald Hetland i Norsk Landbruksrådgiving Viken i prosjektet Grønn Forskning Oslofjorden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Salatrådgivere fra Skandinavia samlet i Skåne

Salatrådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving deltok i september på samling med kolleger fra Sverige og Danmark arrangert av Hushållningssällskapet i Skåne. Hensikten med samlingen var å utveksle erfaringer rundt rådgiving i salat og diskutere utfordringer i salatproduksjonen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsundersøkelse i gulrot høsten 2014

Tidligere i september gjennomførte styringsgruppa for gulrot i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) avlingsundersøkelser i gulrot. Omtrent 65 ulike gulrotfelt ble besøkt i distriktene Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark og Solør, Nord- og Sør-Trøndelag og Smøla.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Strenge norske regler gjør at Norge fortsatt kan produsere settepoteter. I andre land finst det snart ikke områder uten potetcystenematodar (PCN). Seniorforsker Ricardo Holgado har holdt foredrag o...

> Les mer

Det er store utfordringer i norsk potetproduksjon. Arealene reduseres og salget av konsumpoteter har sterk konkurranse fra import. Men her er fremdeles muligheter for fortsatt dyrking av poteter ti...

> Les mer

I eit økologisk eplefelt er det undersøkt effekt av vårgjødsling samanlikna med vår- og haustgjødsling, kombinert med ulik periode for fresing i trerekka.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

To av verdens ledende eksperter på deltakende planteforedling, kommer til Oslo, torsdag 20. november. Metoden tar utgangspunkt i bønders egen kompetanse og erfaringer, og gir plantesorter som er t...

> Les mer

Nytt nr av medlemsskrivet Tunrappen finner du nedenfor. Gjødselplanskjema for 2015 finner du også

> Les mer

Onsdag 5. november er dagen for å lære mer om grøfting. Vi arrangerer kurs både på Lena og Biri. Foredragsholder er Eivind Bergseth fra NLR-Gudbrandsdalen, som vil gå gjennom en del praktiske og te...

> Les mer