Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1. januar
2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving

> Les mer

 

Norsk Landbruksrådgiving har flyttet til Osloveien 1, 1430 Ås (Nofima-bygget)

> Les mer

Siste nytt

Avlingsundersøkelse i løk 2014

Avlingsundersøkelsen i løk ble gjennomført i de viktigste løkdistriktene fra 7. til 11. august. Undersøkelsen viser at løkavlingene ligger på omtrent samme nivå som i 2013. Det ble foretatt avlingsregistreringer i Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold og Nord-Trøndelag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Møt oss på Agrisjå 2014

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) stiller med stand på landbrukets store fagmesse, Agrisjå 2014, i Stjørdal 22. - 24. august. Du finner oss i Fagteltet F ved hysdyromådet. Denne gangen fokuserer vi på HMS som nytt rådgivingsområde i NLR – i kombinasjon med landbruksbygg, maskinteknikk og økonomi. Kom gjerne innom for en prat!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Velkommen til Blæstaddagen 21. august

Fagmiljøet på Landbrukssenteret Blæstad ved Hamar inviterer for tredje år på rad til Blæstaddagen torsdag 21. august. Med temaet "Matjorda som framtidig ressurs" har de i år valgt å fokusere på jordvern og den ressursen som matjorda representerer.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nyttige verktøy samlet på nettet

Bioforsk har samlet en rekke nettbaserte tjenester for landbruket på ei nettside. Plantevernguiden, gjødslingshåndbok, Landbruksmeteorologisk tjeneste og Varsling innen planteskadegjørere (VIPS) er blant det du finner av nyttige hjelpemidler for vekstsesongen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Framtidas kornbonde under lupen for kornrådgiverne

Jakten på mer robuste planter, ny redskap mot ugras og dyrkingsteknikk for nye kornsorter var noe av det kornrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving studerte nærmere under fagsamlingen i sommer.

> Les mer

Grønnsaksrådgiverne på fagtur til Sveits

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving var på fagtur til Sveits i begynnelsen av juli. På fagturen besøkte grønnsaksrådgiverne rådgivertjenestene i 2 av de 26 kantonene, konvensjonelle og økologiske grønnsaksprodusenter, lokalt grønnsaksmarked og Migros (den ene en av de to store mottakskjedene). Varsling og skadeterskler ble diskutert med veiledningstjenesten.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Femti år med utvikling av maskiner for feltforsøk

The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) har gjennom femti år arbeidet med utvikling av maskiner og teknisk utstyr for mer effektive og nøyaktige feltforsøk. Dette har hatt stor betydning for forskningen - og utviklingen av en rasjonell og bærekraftig matproduksjon i mange land.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Godt samarbeid om rådgiving i økologisk grønsakproduksjon

Føregangsfylka for økologisk produksjon har fått landsdekkande rollar dette året. Det har medført enno betre samarbeid med rådgivingseiningar i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Fleire grønsakprodusentar har fått møta rådgivar og prosjektleiar Thomas Holz som er engasjert i Føregangsfylke for økologisk grønt. Sist ute var Midt-Norge.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Norsk kålrot kan skjemmes av mørke flekker i snittflaten. Problemet er størst i plastpakket kålrot, hvor flekker og misfarging kan komme til syne 8-10 dager etter pakking

> Les mer

Kornkjøperne har sendt ut sine priser og vilkår for mottak av korn for sesongen 2014 - 2015.

> Les mer

Dyrking av økologiske frilandsgrønnsaker krever et aktivt plantevern, bygd på forebyggende tiltak. Vekstskifte, god agronomi og godt reinhold er viktig – og rett tiltak til rett tid er helt nødvendig!

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Er du nysgjerrig på å utvide kunnskapen om ulike vekster som kan være aktuelle i fôringa, kan dette være noe for deg. I sommer har vi anlagt et konsentrert felt for vising.

> Les mer

Fredag 05.09. kl. 11.00 hos Ingebrigt Enlid jr. på Hiåvollan i Endalen

> Les mer