Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1. januar
2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving

> Les mer

Siste nytt

Faglig oppdatering viktig for god rådgiving

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer Kursuka 2014 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 13. november. Rådgivere fra hele landet får her muligheter for faglig påfyll og oppdatering. Totalt er det 350 påmeldte til den årlige samlingen for alle i hele organisasjonen. Her finner du oppdatert program.

> Les mer

Samarbeid for bedre HMS-rådgiving i Nord-Norge

Åtte HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving HMS står klare for innsats for bøndene i Nord-Norge i samarbeid med de andre rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving. Målet er færre ulykker og bedre helse for alle som har sitt virke innenfor landbruket i landsdelen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Innspurt for Avlingskampen 2014

Dei fleste kandidatane har slått tre gonger, med stor avling i førsteslått og meir variable avlinger i andre og tredje slått på grunn av tørke. No skal rundballane vegast og det vert teke kvalitetsanalysar. Oppnådd energiavling (FEm/daa), proteinavling (kg/daa) og mineralsamansetning er viktige kriterie for juryen, som skal kåre vinnaren av Avlingskampen 2014.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sikter mot økt konkurransekraft med brukerstyrt forskningsprosjekt

Norsk Landbruksrådgiving satser på økt matproduksjon gjennom mer brukerstyrt forskning. Denne uken startet prosjektleder Harald Hetland i Norsk Landbruksrådgiving Viken i prosjektet Grønn Forskning Oslofjorden.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Salatrådgivere fra Skandinavia samlet i Skåne

Salatrådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving deltok i september på samling med kolleger fra Sverige og Danmark arrangert av Hushållningssällskapet i Skåne. Hensikten med samlingen var å utveksle erfaringer rundt rådgiving i salat og diskutere utfordringer i salatproduksjonen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Avlingsundersøkelse i gulrot høsten 2014

Tidligere i september gjennomførte styringsgruppa for gulrot i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) avlingsundersøkelser i gulrot. Omtrent 65 ulike gulrotfelt ble besøkt i distriktene Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oppland, Hedmark og Solør, Nord- og Sør-Trøndelag og Smøla.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Salet av økologisk mat aukar

I første halvår 2014 var det ei sterk auke i omsetning av økologiske matvarer. Dette kan delvis skyldast auka prisar på nokre varer. Salet gjennom dagligvarehandelen auka med i overkant av 30 prosent, medan Landbruksdirektoratet meiner at salet gjennom andre kanalar har auka med rundt 20 prosent.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bioforsk-konferansen 2015 fokuserer på forskningens samfunnsbidrag

Planleggingen av Bioforsk-konferansen 2015 er i full gang. Den arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4. - 5. februar. Arrangørene ønsker å vise hva landbruks- og miljøforskningen betyr for samfunnet.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Strenge norske regler gjør at Norge fortsatt kan produsere settepoteter. I andre land finst det snart ikke områder uten potetcystenematodar (PCN). Seniorforsker Ricardo Holgado har holdt foredrag o...

> Les mer

Det er store utfordringer i norsk potetproduksjon. Arealene reduseres og salget av konsumpoteter har sterk konkurranse fra import. Men her er fremdeles muligheter for fortsatt dyrking av poteter ti...

> Les mer

I eit økologisk eplefelt er det undersøkt effekt av vårgjødsling samanlikna med vår- og haustgjødsling, kombinert med ulik periode for fresing i trerekka.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

NLR Viken arrangerer høstens stormøte om jordpakking og eventuell jordløsning på Gjennestad gartnerskole mandag 3.nov kl 10-14 30. Trond Børresen fra NMBU holder foredrag om jordstruktur og eventu...

> Les mer

NLR Dalane arrangerer kurs i februar og mars.

> Les mer

Frå Tine har vi fått tilsendt oversikt over 246 grovfôrprøver frå førsteslått i fylket (pr 23. okt). Etter pinse vart det så som så med energiinnhaldet i graset. Mykje fiber og svært mykje ufordøy...

> Les mer