Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1. januar
2014 en del av Norsk Landbruksrådgiving

> Les mer

 

Norsk Landbruksrådgiving har flyttet til Osloveien 1, 1430 Ås (Nofima-bygget)

> Les mer

Siste nytt

Veksttorget: Våronna godt i gang mange steder

Snøen ligger fortsatt lengst nord og i høyreliggende deler av landet. I lavereliggende strøk lenger sør har våronna allerede pågått en måned. Veksttorget holder deg oppdatert på vær og vekst over hele landet - hver uke gjennom hele vekstsesongen. Her er årets første rapporter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Saman for økologisk landbruk

For å samordne satsinga på rådgiving og utvikling innanfor økologisk produksjon var rådgivarar i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Tine og prosjektleiarar i Økologiske foregangsfylke samla på Gardermoen 8. april.

> Les mer

Har du meldt deg på Havre-NM 2014?

Norsk Havreforening, i samarbeid med rådgivingsenheter i Norsk Landbruksrådgiving, inviterer til Åpent Norsk Havremesterskap 2014. Få med dine beste havredyrkerkollegaer og still lag. Frist for påmelding er fredag 11. april.

> Les mer   > Kommentarer [0]

God nytte av NLR Bedre Bunnlinje

– Vi fikk veldig mye ut av å være med på NLR Bedre Bunnlinje. Sammen med kompetente rådgivere gikk vi gjennom drifta og fant forbedringspunkter. Vi hadde konstruktive diskusjoner, identifiserte mulige tiltak og laget en plan for videre arbeid, sier Marit Skuterud i Kråkstad i Akershus.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Strukturdebatten i gang

Hvordan skal Norsk Landbruksrådgiving organisere seg for å kunne utvikle og formidle kunnskap best mulig i framtida? Det var hovedtema for årsmøtet på Gardermoen, 24. - 25. mars. Strukturarbediet skal nå gå fram til årsmøtet i 2015.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjenvalg på årsmøtet

Bjørn Mathisen fra Kvæfjord i Troms ble gjenvalgt som styreleder i Norsk Landbruksrådgiving på årsmøtet på Gardermoen, 24. - 25. mars. Erik Belbo fra Snåsa i Nord-Trøndelag ble gjenvalgt som nestleder.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Presentasjoner fra fagseminar om grovfôr til hest

Her finner du presentasjonene fra fagseminaret om grovfôr til hest som ble holdt i Hestesportens hus, Bjerke Travbane i Oslo, 12. mars 2014.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tilbud om analyser gjennom Megalab

Norsk Landbruksrådgiving og Yara Norge AS har inngått samarbeidsavtale om å tilby analysetjenesten Megalab. Gjennom Megalab utføres analyser av blant annet blad, jord og fôr for bønder og rådgivere over hele verden.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Kjell Børresen i Hedmark Landbruksrådgiving oppfordrer til å etterleve Skjæraasens ord. Større bevissthet på kjøremønster med minst mulig «tråkking» i enga og åkeren er en forutsetning for å oppret...

> Les mer

Løkflue er et problem i løkdyrkinga i visse distrikter i Norge. Gjennom et par år har Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving blant annet med midler gjennom VIPS sett på mulighetene for å finne en eff...

> Les mer

Norsk Landbruksrådgiving etablerte i 2012 et team ned rådgivere som skal arbeide spesielt med frøproduksjon. Disse utgir "Frønytt" som inneholder aktuell faginformasjon om dyrking av jordbruksfrø

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Ut med dyrene nå. Gjelder for de tidlige strøk i Hordaland.

> Les mer

Ny samarbeidspartner i Fagforum Potet er Bayer Cropscience. Vi ønsker velkommen.

> Les mer

Møte om strategier for økt storfekjøttproduksjon 24 april kl 1900 Brandval samfunnshus Se linken for program.

> Les mer